Geloven Nu (Elst)
sep 17 2020

Geloven Nu (Elst)

  • 19:30
  • Hoeksteen Elst

Geloven Nu is een methode voor een vrij geloofsgesprek aan de hand van bijbelverhalen. Elke bijeenkomst bestaat uit gespreksvragen, gebed, beeld en/of muziek en bijbels-theologische achtergrondinformatie. Dit opdat geloof en leven in elkaar mogen haken. Er zijn twee groepen: Elst (begeleiding: pastor Victor Bulthuis) en Huissen-Zand (begeleiding: oud-pastoraal werkster Coby Roelofs).

Vanavond komt de groep van Elst samen in De Hoeksteen in Elst (19.30 uur). Graag uiterlijk een week van tevoren opgeven i.v.m. de voorbereiding.

Data Elst:  donderdagen 17 september en 5 november

Activiteiten

  • 2 Jun 2021
  • 09:58
  • Herberg De Aandacht

Nog even geduld...

... er gloort licht aan het einde van de tunnel

Indrukken