Geloven Nu (Elst)
jan 29 2020

Geloven Nu (Elst)

  • 19:30
  • De Hoeksteen Elst

Geloven Nu is een methode voor een vrij geloofsgesprek aan de hand van bijbelverhalen. Elke bijeenkomst bestaat uit gespreksvragen, gebed, beeld en/of muziek en bijbels-theologische achtergrondinformatie. Dit opdat geloof en leven in elkaar mogen haken. Er zijn twee groepen: Elst (begeleiding: pastor Victor Bulthuis) en Huissen-Zand (begeleiding: oud-pastoraal werkster Coby Roelofs).

Vanavond komt de groep van Elst samen in De Hoeksteen in Elst (19.30 uur). Graag uiterlijk een week van tevoren opgeven i.v.m. de voorbereiding.

Data Elst: woensdag 29 januari, 18 maart en 20 mei

Activiteiten

sep 27 2020
  • 11:30
  • De Ark in Haalderen

Bijbelbrunch

Voedsel voor lichaam en geest!


Alle Activiteiten

Indrukken