Geloven Nu (Huissen-Zand, groep 1)
jun 22 2020

Geloven Nu (Huissen-Zand, groep 1)

  • 19:30
  • Pastorie Zandse Kerk

Geloven Nu is een methode voor een vrij geloofsgesprek aan de hand van bijbelverhalen. Elke bijeenkomst bestaat uit gespreksvragen, gebed, beeld en/of muziek en bijbels-theologische achtergrondinformatie. Dit opdat geloof en leven in elkaar mogen haken. Er zijn twee groepen: Elst (begeleiding: pastor Victor Bulthuis) en Huissen-Zand (begeleiding: oud-pastoraal werkster Coby Roelofs).

Vanavond komt groep 1 van Huissen-Zand samen in de pastorie naast de Zandse Kerk (19.30 uur). Graag uiterlijk een week van tevoren opgeven i.v.m. de voorbereiding.

Data groep 1 Huissen-Zand: maandag 20 januari, 30 maart, 11 mei en 22 juni

Indrukken