Bezinningsgroep Geloven Nu
dec 9 2019

Bezinningsgroep Geloven Nu

  • 19:30
  • Huissen-Zand

Geloven Nu is een methode voor een vrij geloofsgesprek aan de hand van bijbelverhalen. Elke bijeenkomst bestaat uit gespreksvragen, gebed, beeld en/of muziek en bijbels-theologische achtergrondinformatie. Dit opdat geloof en leven in elkaar mogen haken.

Er zijn twee groepen: Elst (begeleiding: pastor Victor Bulthuis) en Huissen-Zand (begeleiding: oud-pastoraal werkster Coby Roelofs).

Vanavond komt de groep van Huissen-Zand  samen in de pastorie naast de Zandse Kerk(19.30 uur)  Graag uiterlijk een week van tevoren opgeven i.v.m. de voorbereiding.

 

Indrukken