Herberg De Aandacht sluit de deuren
jan 14 2023

Herberg De Aandacht sluit de deuren

  • 13:30
  • Herberg De Aandacht

In oktober 2015 opende Herberg De Aandacht de deuren. Zeven rijke jaren volgden, met het drukbezochte Wereldkoken, filmavonden met inleidingen en levendige nagesprekken, concerten, muziekavonden, lezingen, excursies, creatieve workshops, high teas met thema en twee boekpresentaties. Heel veel mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, hebben hun weg naar De Herberg gevonden en daar genoten van onze activiteiten. Dat stemt ons tot grote dankbaarheid.
Desalniettemin is het team van De Herberg tot de conclusie gekomen dat er een zeker verzadigingspunt is bereikt. Niet omdat we niet gelukkig meer zijn met onze activiteiten, want die voorzien nog altijd in een behoefte. Wel hebben we gemerkt dat onze bezoekerskring, hoe trouw deze ook mag zijn, beperkt blijft. Bovendien is het soms een hele toer om vrijwilligers (gastvrouwen en -heren) te vinden voor de ondersteuning van de activiteiten. En last but not least is het pastoraal team is erg klein geworden.
Dit betekent dat Herberg De Aandacht in de huidige vorm (voormalige pastorie met halfjaarlijks aanbod) ophoudt te bestaan. Maar we doen niet zomaar het licht uit. Onderdelen van ons programma willen we onderbrengen in het programma van het parochiecentrum in Elst. Dat zal de komende jaren uitgroeien tot het kloppende hart van de parochie. Activiteiten als Wereldkoken (of samen eten in een andere vorm), lezingen, filmavonden, creatieve activiteiten of een lieddag passen prima in het programma. Wat vruchtbaar en van waarde is gebleken kan op deze manier worden voortgezet, alleen dan niet meer onder de vlag van De Herberg.

Omdat goed afscheid nemen belangrijk is én omdat we graag iets moois willen nalaten, nodigen wij u graag uit voor een feestelijke slotmiddag op zaterdag 14 januari in de kerk naast de Herberg.
Pastor Victor Bulthuis heeft een boek geschreven, getiteld ‘Schudden aan de psalmboom - honderdvijftig pennenvruchten.’ Daarin heeft hij de 150 psalmen bewerkt tot speelse en toegankelijke gedichten voor een breed publiek van jong tot oud. Het boek wordt 14 januari gepresenteerd en kan ter plaatse worden gekocht en gesigneerd. Enkele psalmgedichten hieruit worden verbeeld door zandkunstenares Helene Wieringa. Daarnaast is er live muziek en heffen we samen met u het glas op zeven rijke Herbergjaren en een mooie toekomst voor onze activiteiten in Elst. Uiteraard zijn er ook lekkere hapjes.
We beginnen om 14.00 uur (inloop 13.30 uur) en eindigen rond 17.00 uur.
Als u zich wilt opgeven is dat fijn voor ons, maar als u onaangekondigd binnenloopt bent u even welkom. En o ja, deelname is gratis, al is een vrije gift altijd welkom.


Activiteiten

Indrukken