WELKOM IN HERBERG DE AANDACHT!

'Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: Ik kwam als gast en Gij hebt Mij opgenomen.'
(Uit de Regel van Benedictus, hoofdstuk 53)


Herberg De Aandacht, geopend op 3 oktober 2015, wil een plaats zijn die ruimte geeft aan mensen op zoek naar zingeving, spiritualiteit, rust en stilte. Een plaats die de mogelijkheid biedt om verder door te praten dan we vaak gewend zijn. Waar aandacht is voor de mens, de natuur, de samenleving én God.
Voor dit doel is de sfeervolle oude pastorie van Heteren opnieuw ingericht en voorzien van een professionele keuken. Daarnaast wordt voor activiteiten die daar qua karakter of deelnemersaantal om vragen, de sfeervolle en intieme kerk gebruikt.

Herberg De Aandacht is een initiatief van de R.K. Parochie H. Maria Magdalena. In het parochieel beleidsplan is nadrukkelijk ruimte gemaakt voor dit initiatief, met als uitgangspunt de spiritualiteit van de heilige Benedictus van Nursia (480-547), stamvader van het kloosterleven in de Latijnse kerk. Waarden als rust, aandacht, ritme, zorg en hoop staan daarbij centraal. Die spiritualiteit willen we dan ook als uitgangspunt nemen voor ons programma.

Het woord 'herberg' in de naam veronderstelt een plaats waar mensen welkom zijn, aan kunnen schuiven en naar lichaam en ziel gesterkt weer hun weg kunnen gaan. Er is een stamtafel voor onze vaste gasten, maar er is altijd ruimte over aan tafel. Alle mensen zijn welkom, katholiek, protestant en niet-kerkgebonden, gelovig en niet-gelovig. In de geest van Benedictus, die een belangrijke plaats geeft aan gastvrijheid in zijn kloosterregel, wordt gastvrijheid in de Herberg dan ook met een hoofdletter geschreven.
Het woord 'aandacht' verwijst eveneens nadrukkelijk naar de spiritualiteit van Benedictus, die benadrukt dat aandacht voor mensen hand in hand gaat met aandacht voor alles wat je doet, of het nu bidden is of - bij wijze van spreken - de afwas. Die aandacht vertaalt zich in Herberg De Aandacht in het volgende aanbod:

- lezingen en workshops
- filmavonden (met inleiding en nagesprek)
- concerten
- excursies
- meditatie
- maaltijden ('Wereldkoken' en 'Eetcafé op woensdag' voor mensen met een kleine beurs)
- creatieve activiteiten

Neemt u de tijd om het aanbod van het huidige halfjaar op uw gemak te bekijken. Wellicht zit er iets van uw gading tussen. We ontmoeten u graag bij een of meerdere activiteiten!

De Herberg is niet voortdurend bezet. Op momenten dat er geen eigen activiteiten zijn, is er ook ruimte voor mensen/groepen met een eigen programma, maar dan wel als er een relatie is met het karakter en de missie van Herberg De Aandacht. De stuurgroep, eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van wat er in de Herberg plaatsvindt, beslist uiteindelijk of er gebruikt kan worden gemaakt van de ruimten. De voorwaarden voor het huren van een of meerdere ruimten kunt u vinden onder 'Verhuur'.

top